Renta 2018

Ja ens trobem en plena campanya de la Renda 2018 i encara que es tracti al cap i a la fi d’un mer procés d’ajust fiscal el qual es repeteix any rere any, sempre hi ha dubtes sobre aquest tema com per exemple si hi ha novetats, si pot vostè deduir-se una mica més aquest any… Aquest article és precisament per a ajudar-lo amb totes les novetats d’aquest any, tots aquells dubtes que es donen amb tanta freqüència i ja de pas donar-li algun que altre consell.

Quines dates són importants en la campanya de la Renda?

– 15 de març: Ja es poden consultar totes les dades fiscals a través de l’aplicació de la Renda.

– 1 d’abril: A partir d’abril comença el “Plan le llamamos”, ja pots demanar cita prèvia.

– 2 d’abril: Comença el termini per a presentar la renda tant per Internet com per telèfon.

– 14 de maig: Comencen les declaracions presencials.

– 26 de juny: Acaba el termini per a presentar aquelles declaracions amb domiciliació.

– 1 de juliol: Acaba la campanya de la Renda 2018.

Quines novetats trobarem en la Renda 2018?

Recordi sempre de revisar el seu esborrany abans de presentar la declaració de la renda, comprovant així mateix que totes les deduccions estiguin incloses. Atempto també a totes les novetats que apareixen aquest any per a realitzar la declaració de la renda:

S’elimina el paper i la pre-declaració: Per decisió de l’AEAT s’elimina la pre-declaració en paper. Això es deu al fet que a vegades dita documentació creava duplicitats de presentació que després calia corregir. Això en conseqüència generava retards quan les declaracions de la renda realitzades sortien a retornar. Encara així, tots els contribuents continuaran tenint dret a imprimir una vista prèvia per a així poder revisar-la, aquesta vista prèvia no es podrà presentar físicament.

Nou llindar per a fer la declaració: Per a aquells contribuents que cobrin les seves retribucions del treball d’un solo pagador, o de més d’un, sempre que la suma dels ingressos del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en conjunt els 1.500 euros anuals, es manté en els 22.000 euros anuals. També operarà aquest límit per a aquells els rendiments de treball dels quals consisteixin en prestacions passives, sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués calculat segons el procediment especial establert (a petició del contribuent presentant el model 146).

No obstant això, si els rendiments procedeixen de més d’un pagador i la suma d’ingressos del segon i restants per ordre de quantia superin els 1.500 euros anuals, quan es percebin pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes, quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir o quan es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció; el límit per a l’obligació de declarar és de 12.643 euros anuals.

Reducció quota: Aquelles persones que tinguin rendes inferiors als 16.825 euros tindran un benefici que serà una reducció en la quota.

Novetats en les beques: Veurem un augment en el límit exempt de les beques concedides per entitats beneficiàries i per beques públiques per a cursar estudis. Les quantitats seran de 6.000€ anuals i de 18.000€ a l’any sempre que la beca tingui com a objectiu compensar totes les despeses d’allotjament i transport.

Habitatge habitual: A l’efecte de la determinació del rendiment net es regularà la deducibilitat de dues despeses; restauració en l’exercici de l’activitat i els de subministraments en cas de contribuents que desenvolupin l’activitat en el seu habitatge habitual.

Guarderia: Una altra de les novetats que trobem és que el contribuent es podrà deduir 1.000 euros quan hagi satisfet en el període impositiu les despeses de custòdia d’un fill menor de 3 anys en guarderies o qualsevol centre d’educació infantil autoritzat.

Famílies nombroses (a partir del quart fill): 600 euros addicionals es podran deduir per cadascun dels fills que siguin part d’una família nombrosa que sobrepassi el nombre mínim de fills, o sigui, a partir del quart fill.

Prestació per maternitat i paternitat: Aquells ingressos que corresponguin a les prestacions de maternitat i paternitat cobrades en 2018 estan exempts de pagar l’IRPF.

APP: A través de l’APP de l’Agència Tributària podrà realitzar totes les actuacions corresponents a la declaració de la renda: modificar l’assignació tributària, el codi IBAN, sol·licitar o anul·lar qualsevol cita prèvia que hagi fet, revisar totes les seves dades fiscals dels tres últims exercicis o rebre tot tipus d’avisos personalitzats en el seu telèfon mòbil.

Per a qualsevol altra consulta sobre la Renda 2018, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.