Què són els pagaments a compte?

Què són els pagaments a compte? Els pagaments a compte són quanties que s'avancen prèviament a l'abonament del deute final. Entre les obligacions fiscals d'empreses i autònoms figura la de pagar, per regla general trimestralment, certs impostos de manera progressiva i prèvia a la liquidació [...]

Calendari Laboral de 2019

Recentment s'ha publicat en el BOE la relació de festes laborals per al proper any (calendari laboral 2019). La Direcció general d'Ocupació determina conjuntament amb la publicació de les festes de les Comunitats Autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla establiran les festes [...]