Fiscal (Cat)

//Fiscal (Cat)

Què són els pagaments a compte?

Què són els pagaments a compte? Els pagaments a compte són quanties que s'avancen prèviament a l'abonament del deute final. Entre les obligacions fiscals d'empreses i autònoms figura la de pagar, per regla general trimestralment, certs impostos de manera progressiva i prèvia a la liquidació [...]